Ons team

Ervaring en werkdomein: Algemeen manager met ruime bedrijfservaring op nationaal en internationaal niveau. Werkervaring op het gebied van verkoop, marketing en logistiek binnen de chemische
Industrie, retail, machinehandel, service industrie, belangenorganisaties, pensioenfondsen en consultancy.

Vaardigheden: Organisatie- en strategieontwikkeling. Specialist in verandermanagement onder moeilijke
omstandigheden met behoud van continuïteit voor de onderneming. Effectief en efficiënt in beheersing van kosten, budgetten en productieplannen. Creatief in opzetten en ontwikkelen van nieuwe business.

Persoonlijkheid: Sterke communicator op ieder niveau. Daadkrachtige persoonlijkheid en zakelijk ingesteld individu. Proactief en resultaat gericht. Evenwichtige mix van analytische en creatieve vaardigheden. Innovatieve resultaatgerichte probleemoplosser, in staat om inzichten uit verschillende disciplines te combineren. Assimileert makkelijk in diverse culturen. Open en overtuigend en in staat om met humor tegengestelde belangen te verenigen.

LinkedIN