TER - IC University


Onderwijs- en examenregeling (OER)

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een wettelijk document.

Wat staat er in de OER?

Dit document geeft informatie voor de student over onderwijs en toetsing in de opleiding. In de OER staan ook de regels die gelden voor onderwijs en toetsing. De OER gaat over het onderwijs van de opleiding in alle varianten en vormen en instroom momenten. Dit bestaat uit twee gedeelten:

- Deel A: De instellingsbrede bepalingen, geldend voor alle Applied Science opleidingen van ICUAS. 
- Deel B: De opleidingsspecifieke bepalingen per opleiding en opleidingsvariant.

Download OER document