Memberships - IC University

Accreditatie, netwerk

Bij IC Hogeschool – Amsterdam zijn we er trots op om samen te werken met en geaccrediteerd te zijn door verschillende organisaties op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de BBA-opleiding van IC Hogeschool – Amsterdam geaccrediteerd, Croho: 39226 (BA Hons).

In 2005 is de NVAO bij wet opgericht om de kwaliteit van bachelor- en masteropleidingen te beoordelen en te waarborgen. De Nederlandse accreditatie gebeurt op basis van peer review beoordelingen, waarbij een beroep wordt gedaan op specifieke en onafhankelijke deskundigen. Vlaanderen neemt als waarnemer deel aan het bestuur en er is een verdrag opgesteld om formeel te waarborgen dat de accreditatieorganisatie zowel voor Nederland als voor de Vlaamse gemeenschap van België werkt.

De BBA Bachelor of Business Administration van IC Hogeschool – Amsterdam is in 2019 geaccrediteerd door de NVAO (geldig tot 2025). Een kopie van het accreditatiebesluit en het  accreditatierapport  zijn te downloaden via de site van de NVAO.

NRTO-Keurmerk

IC Hogeschool – Amsterdam heeft een Keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de toonaangevende brancheorganisatie voor particulier onderwijs in Nederland.

Klik voor de meeste recente algemene voorwaarden & gedragscode.

Nvao
nrto