BBA Dutch

Bachelor of Business Administration (BBA) - Nederlands

Ondernemend leren is ideeën omzetten in daadkracht. Wat is ondernemend leren voor jou? Bij IC Hogeschool – Amsterdam is het leren door te doen, door theorie direct toe te passen in de praktijk. De praktijk is immers de beste leerschool.

Als student bij IC Hogeschool draait het om het omzetten van jouw ideeën en jouw talent in daadkracht. Voor een goed idee geldt hetzelfde als voor talent: het krijgt pas waarde als je er iets mee doet.

Hard werken en niet opgeven. Doorzetters verwezenlijken hun droom, zo luidt onze visie. Bedrijfsbezoeken, stages, studiereizen en seminars, ze behoren onlosmakelijk bij jouw studie aan IC Hogeschool.

n het derde jaar van de BBA-studie krijg je de mogelijkheid om je te specialiseren in een specifiek studiegebied of een bedrijfssector.

Naast de colleges en practica bereiden de docenten, die allemaal zelf succesvol ondernemer zijn, jou voor op het bedrijfsleven.

Belangrijkste feiten

Volgende intakes: Februari 2024

4 jaar

2 semesters per jaar

Full-time

Colleges overdag

HBO Bachelor

3e jaar specialisatie

NVAO geaccrediteerd

Programma

Neem vandaag nog contact met ons op

Directe samenwerking met bedrijven

Leren doe je in de praktijk

Uiteindelijk moet je het in de echte wereld gaan waarmaken. Je brengt de theorie dan ook direct in de praktijk tijdens alle collegeblokken van de IC Hogeschool. Hoe? Je zet je eigen bedrijf op. Je krijgt opdrachten om geld in te zamelen voor een goed doel. Je speelt professionele business games om de effecten van je beslissingen te doorgronden. En natuurlijk loop je stage.

We werken nauw samen met het bedrijfsleven, zodat je met echte cases aan de slag kunt. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit de top van het bedrijfsleven en uit en ga je op bedrijfsbezoek bij de interessantste bedrijven.

Onze docenten zijn zelf succesvolle ondernemers, die je voortdurend uitdagen om met slimme bedrijfsoplossingen te komen. Zo halen we de praktijk in huis.

Bedrijfsovername

Als enige particuliere opleiding in Nederland besteedt IC Hogeschool – Amsterdam aandacht aan bedrijfsovernames. Er staan in Nederland veel bedrijven te koop en dat aantal zal de komende jaren fors toenemen. Tijdens de colleges behandelen we zowel opvolging binnen de familie als overnames door derden.

Daarbij komen alle facetten van een overname aan bod: van onderhandelingstechnieken tot financieringsmodellen en groeimogelijkheden. We kijken daarnaast ook naar de psychologische aspecten: hoe kan de eigenaar zijn of haar bedrijf het beste loslaten na de overname.